Amanda Jane's of Anglesey started when I was helping manage a vineyard on Anglesey.  We experimented turning some of the wine into vinegar and flavouring it with fruits that were growing on the vineyard.

The owner has now retired and so no more wine is being made at the moment. I now buy in the base vinegar and steep the fruit or herb for about three months before adding the final touches. 

Our aim is to bring new and innovative ideas to meal times – from the snack to the gastronomic delight!

____________________________________________________________________

Dechreuodd ‘Amanda Jane o Fôn’ pan oeddwn yn helpu gyda rheoli gwinllan ar Ynys Môn. Mi arbrofon ni trwy droi rhywfaint o’r gwin yn finegr ac ychwanegu blas ato drwy ddefnyddio rhai o’r ffrwythau a oedd yn tyfu’n  y winllan. Bellach mae’r perchennog wedi ymddeol ac nid oes gwin yn cael ei gynhyrchu ar y funud.

Oherwydd hyn rwy’n archebu’r finegr ac yn mwydo’r ffrwythau neu’r perlysiau am tua thri mis cyn ychwanegu’r cyffyrddiadau olaf. Hefyd, rwyf wedi datblygu dewis o biclau ffrwythau a llysiau. Mae’r llysiau’n cael eu piclo’n sawrus a’r ffrwythau’n cael eu piclo’n felys. Rwyf yn ceisio cadw’r ffrwythau a’r llysiau’n  gyfan.

Ein nod yw cyflwyno syniadau newydd ac arloesol i amser bwyd – o fyrbryd i hyfrydwch gastronomeg!